Neurologische revalidatie

Wereldwijd gezien zijn er vier Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) die het meest voorkomen:

  • CVA
  • Ziekte van Parkinson
  • MS
  • Dementie

De gevolgen van een CNA zijn vaak groot. Denk hierbij aan problemen met lopen, spreken, evenwicht, geheugen, concentratie en dagelijkse activiteiten zoals opstaan uit een stoel.

Neurologische revalidatie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op mensen die te maken hebben met de gevolgen van een CNA. Bij het intakegesprek zal er eerst een beeld gevormd worden van uw klachten en uw hulpvraag. Daarna worden er tijdens het onderzoek testen en vragenlijsten afgenomen om uw problemen in kaart te brengen.  Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Gedurende de behandeling wordt er voortdurend getest om de behandeling (en eventuele vooruitgang) te evalueren.

In overleg met u worden de behaalde resultaten met de betreffende neuroloog en huisarts gecommuniceerd. Op deze manier is goede zorg voor u gewaarborgd. Fysiotherapie Castelijns is aangesloten bij het regionale NAH-netwerk MENT en het ParkinsonNet. Voor meer informatie zie: http://www.nah-ment.nl/ en https://www.parkinsonnet.nl/.