Praktijkreglement

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op verschillende manieren:

 • Telefonisch: 0634851436
 • WhatsApp: 0634851436
 • E-mail: info@fysiocastelijns.nl
 • Online contactformulier op de website

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, BSN-nummer, uw verzekering en (indien van toepassing) de verwijsbrief.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 2006 is een verwijzing van de huisarts/specialist is niet meer noodzakelijk. U kunt dus rechtstreeks contact opnemen om een afspraak te maken. Alleen voor een chronische machtiging (langdurige fysiotherapie) is er wel een verwijzing nodig. U kunt bij mij informeren of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden. Naar aanleiding van het gesprek en het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit plan zal met u besproken worden alvorens de therapie gestart wordt. U krijgt daarbij een indicatie hoeveel behandelingen u nodig heeft.

Afmelden

Indien u verhinderd bent, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan op de volgende manieren:

Indien u niet tijdig afmeldt, wordt de niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.

Kwaliteit

Als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Dit houdt in dat ik werk volgens de richtlijnen en dat u verzekerd bent van goede zorg. 

Evaluatie

Na afloop van het behandeltraject krijgt u via e-mail een vragenlijst gestuurd van Qualiview. Fysiotherapie Castelijns waardeert het wanneer u de behandeling en de therapeut doormiddel van deze vragenlijst zou willen beoordelen.

Hygiëne

Het wordt op prijs gesteld wanneer u voor iedere behandeling of bezoek aan de fitnessruimte een handdoek meeneemt. Draag passende kleding en schoon schoeisel wanneer u gebruik maakt van de fitnessruimte.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst:

 • Heeft u recht op informatie door de hulpverlener.
 • Wordt uw toestemming gevraagd voor een medische behandeling.
 • Heeft u recht op inzage in het medisch dossier.
 • Heeft u recht op een tweede mening of second opinion.
 • Dienen patiënten die niet zelf kunnen beslissen door een derde vertegenwoordigd te worden.
 • Heeft u recht op privacy.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. – Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.