Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Castelijns hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, zal u de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. Betaling geschiedt direct na afloop van elke behandeling. Dit kan contant of per pin voldaan worden. Indien u aan het einde van de maand een factuur wilt ontvangen van de reeds betaalde behandelingen, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
  4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  5. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  6. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.