MDO ParkinsonNet: palliatieve zorg

Op 18 maart heb ik een online Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het ParkinsonNet bijgewoond. Dit overleg vindt een aantal keer in het jaar plaats en biedt de kans om waardevolle informatie uit te wisselen met collega hulpverleners. Het onderwerp van gesprek was palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Een ingrijpend onderwerp en waardevol om bespreekbaar te maken.