MDO: Parkinson en depressie

Op 17 februari heb ik het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het ParkinsonNet bijgewoond. Dit overleg vindt een aantal keer in het jaar plaats en biedt de kans om waardevolle informatie uit te wisselen met collega hulpverleners. Het onderwerp van gesprek was Parkinson en depressie. Interessant hoe psychologen en collega fysiotherapeuten denken over dit onderwerp!