Fysiotherapie middels videoconsult of telefonische zitting

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut. De meest optimale behandeling vindt veelal fysiek plaats, maar dat is gezien de omstandigheden niet altijd mogelijk. Helaas lijkt deze onzekere periode nog even aan te houden.

Voor die mensen die (vanwege een verhoogd risico *) niet naar de praktijk kunnen komen is er daarom gezocht naar een oplossing: een videoconsult of telefonische zitting.

In deze tijden wil ik fysiotherapie gaan verdelen in drie categorieën:

  1. Patiënten in een lopend behandeltraject die weten wat te doen en coaching/bijstelling van bijvoorbeeld het oefenprogramma of zelfmanagement nodig hebben. Dit kan op afstand worden gedaan middels videoconsult of telefonische zitting.
  2. Patiënten die zich voor het eerst melden. Dit vindt plaats middels een videoconsult of fysieke intake. Tijdens dit consult kan worden bepaald of de patiënt voorlopig met digitale begeleiding vooruit kan.
  3. Patiënten die zich ernstig zorgen maken over hun klachten, patiënten waarbij een (lichamelijk) onderzoek (na het eerste videoconsult) absoluut noodzakelijk is om een behandeling te starten en patiënten die niet zelfstandig in staat zijn om bijvoorbeeld hun oefeningen te doen terwijl het uitvoeren hiervan wel nodig is. Een en ander ter beoordeling van de fysiotherapeut in overleg met de patiënt.

Bij iedere patiënt zal goed de afweging gemaakt moeten worden of de klacht acuut/niet-acuut is en of de behandeling hands-on/hands-off kan. Het videoconsult zal uiteraard middels een AVG-proof applicatie worden gestart.

Hopelijk kan ik u in deze tijden nog steeds van de beste zorg voorzien. Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met mij op!

* Personen met een verhoogd risico op infectie, ernstig beloop, of verhoogd risico anderen te infecteren zijn:

  • alle personen > 70 jaar;
  • afwijkingen en functiestoornissen van de longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.